Mi­kor se­gít a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat?

Diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia, Cukorbetegség állatoknál: így ismerhető fel

Kockázati tényezők

Sokkal inkább arról lesz itt szó, hogy mit tanít a klasszikus homeopátia a tuberkulózisról, elsősorban annak öröklött formájáról. Hogy a tuberkulózis örökletes, azt akkoriban a hivatalos orvostudomány is elismerte.

diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia

Lásd ezzel kapcsolatban éppen egy magyar orvos, Dr. Hollós József lentebb olvasható megfigyeléseit. Laborde ezt írja: »A tbc és a rák egymást felváltva jelentkeznek, mind az egymást követő generációk, mind magának az egyénnek az életében. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik generációban felüti a fejét a tbc, akkor a másik generációban rákos megbetegedések fordulnak elő.

diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia

Vagy ha valaki fiatal korában tüdőbajt kapott, idősebb korában rákos lesz. A tbc nem más, mint a rák előfutára. A rák mindig egy láncreakció végeredménye, és csaknem mindig olyan egyéneknél alakul ki, akiknek rokonai között több tüdőbajos és rákos személy található.

diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia

A tuberkulózis főleg a 20 és 50 év közötti és inkább férfi népesség betegsége, vagyis azoké, akik életvitelük folytán is leginkább alkalmasak a betegség terjesztésére, akik tehát az öröklött szifilisz mellett annak következményét, a tuberkulózist is hatalmas számban átörökíthették. Ebből pusztán statisztikailag is az következik, hogy csaknem mindannyiunk ősei között bizonnyal található legalább egy szifilisszel vagy tuberkulózissal fertőzött személy.

Cukorbetegség kezelése Amur bársonyos bogyókkal

Így tehát az allopátiás orvosok által gyógyultnak nyilvánított betegek valójában egész életük során tovább hordták, tovább diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia és tovább örökítették e betegségeket.

A szifiliszről mindig is azt tanították, hogy a kórokozójával való megfertőződést, illetve a betegség kifejlődését az alkohol, a dohányzás, a rendszertelen és hajszolt életmód jelentősen elősegíti. Ez a tuberkulózisra hatványozottan érvényes. És ugyancsak érvényes mind a kettő öröklött formájára is. Lehet az élet folyamán bekövetkezett: leromlott testi állapot, elégtelen táplálkozás, megfeszített testi vagy szellemi munka, egészségtelen életmód: füst, por stb.

2.2 A homeopátia alapelve

Ehhez hónapokra, sőt évekre van szükség. Azt se követelheti a páciens, hogy panaszai egyszeriben eltűnjenek.

diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia

Ehelyett a kezdetekben gyakran még ezek romlásával is számolnia kell. Mindazonáltal a homeopátia kínálja az egyetlen lehetőséget, hogy valóban meggyógyuljon, és ne csak csökkenjenek a panaszai, és hogy a későbbi destrukcióktól megmeneküljön.

Tehát minél korábban veti magát alá valaki a klasszikus homeopátiás kezelésnek, annál jobbak a kilátásai minden kóros előzmény visszacsévélésére, diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia ezáltal a meggyógyítására. Vagyis a páciens minden öröklött és szerzett terheltségét egymás után kell kezelni, abban a sorrendben, ahogy azok felszínre kerülnek.

diabetes 2 fajta kezelés a homeopátia

Azt is tudni kell, hogy a miazmás terhetlség miatt gyakran előfordul, hogy a legjobban kiválasztott alkati szer sem hat. Ilyenkor se a potencia megemelése, se az adagolás sűrítése nem segít, és az sem vezet eredményre, ha új alkati szert keresünk. Ilyenkor csak az segít, ha az éppen felszínen levő miazmát kezeljük, és csak miután ezzel kész vagyunk, térünk vissza az alkati szerhez.

Ha ezt az elvet szem előtt tartjuk, értjük meg igazán, mennyire fontos a miazmák ismerete.

  • Sze­líd gyógy­mó­dok ku­tyusok­nak és ci­cák­nak | TermészetGyógyász Magazin
  • Cukorbetegség fájdalom a lábak kezelésére
  • A mű egészének vagy részleteinek fordítása, utánnyomása, ábráinak vagy táblázatainak átvétele vagy bármilyen más módon történő sokszorosítása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet.
  • Ez egy antibiotikum bevételének példáján vált világossá számomra.
  • Nem szeretne lemaradni egyetlen olyan hírről, cikkről sem, amely a cukorbetegség témával foglalkozik?

A tuberkulózis a legtöbb homeopata szerint elsősorban a szifilisz és a pszóra miazma kombinációjából származik bár P. Schmidt hírneves német homeopata úgy vélte, hogy inkább a szikózis és a pszóra kombinációjából. Az előbbi tézist támasztja alá az, hogy a tuberkulózis miazma tünetei rendkívüli módon hasonlítanak a szifilisz miazma tüneteire. Ahogy írásaimban már több ízben kifejtettem, szerintem a pszóra miazma nem létezik, Hahnemann pszórája szerintem nem más, mint a természetes öregedés, a szervezet normális elhasználódása, melyre azonban az életkörülmények döntő hatást gyakorolnak az élet minden korszakában.

Diabétesz gerinc- és agybetegségek

Vagyis, ha valaki nyomorban él, éhezik, nedves környezetben lakik, sokat dolgozik, vagy jómódban él ugyan, de egészségtelenül táplálkozik, sok alkoholt iszik, rendszeresen éjszakázik, dohányzik, nem mozog, állandó stressz éri, akkor szervezete elhasználódása is sokkal erőteljesebb, mint egy egészségesen élő embernél. Ilyen értelemben szervezetünk elhasználódását szintén miazmának nevezhetjük, hiszen életvitelünk maradandó nyomot hagy benne, akkor is, ha idővel jobban vigyázunk magunkra.

M Steingassner is azt írja, hogy a pszóra a mai szemlélet szerint nem a rüh-miazma, hanem az egyén öröklött és szerzett tulajdonságainak és reakció-módjának az összessége. Ma ez az általános helyzet az egész népességnél.

Matthias Dorcsi bécsi homeopata szerint a pszórából fejlődik ki a limfatikus alkat, amit korábban skrofulás diatézisnek neveztek, és a tuberkulózis előfutárának tartottak.

Sze­líd gyógy­mó­dok ku­tyusok­nak és ci­cák­nak Ajánlott cikkeink a témában: Szám­ta­lan eset bi­zo­nyít­ja, hogy mi­lyen jól mű­köd­nek a ter­mé­sze­tes gyógy­mó­dok a négy­lá­bú­ak­nál is.

Ha a pszóra alatt nem a rüh miazmát, hanem szervezetünknek az életkörülményeinkből eredő elhasználódását értjük, akkor felmerül a kérdés, hogy a tuberkulózis mely miazmák kombinációja, illetve, ha nem kombináció, akkor önálló miazma-e. A tünetek alapján az a valószínű, hogy a tüdőbaj nem más, mint a szifilisz elnyomásából, helytelen kezeléséből keletkezett önálló betegség, mintegy a szifilisz modifikációja, ahogy az AIDS is.

A másik lehetőség, hogy a tüdőbaj a szifilisz és a szikózis vagy vakcinózis miazma kombinációjának következménye.