Loop | Marton Doleschall

Thesis on diabetes mellitus research. Affiliations

Diabetes Mellitus

Dura Eszter Tutor: Prof. Romics László Semmelweis University Budapest 2 1. Our metabolic, cationic and secretory findings extrapolated to the situation found in vivo document an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release. Simulating physiological conditions, our results were considered as compatible with both the role of certain amino acids as nutrients e. L-glutamine and the accumulation of other amino acids e. L-arginine, L-lysine as positively charged molecules in the islet cells.

Cytochalasin D 20 µmwhich failed to affect D-glucose uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucose-stimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B. However, in islets stimulated by non-glucidic nutrients cytochalasin D was as potent as cytochalasin B in potentiating the secretory response.

This situation coincided with the fact that cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose thesis on diabetes mellitus research at 2. These findings suggest a so-far-unidentified interference of cytochalasin B with the B- cell glucose-sensing device.

insulin dependent diabetes mellitus icd 10 code

We demonstrated that the physiological activity of serum SSAO enzyme is significantly higher in Type 2 diabetic patients with high-risk proliferative diabetic retinopathy compared to those without retinopathy. Our clinical results support the hypothesis that elevated SSAO activity may be involved in the pathogenesis of microvascular diabetic late complications, such as retinopathy.

Tervezhet velünk!

The pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention and treatment of diabetic retinopathy. We conducted in vitro experiments in incubated islets and islet cells isolated from rat pancreas.

  1. Mónika Kovács, 6th year medical student Zsuzsa Kovács, 6th year medical student Anna Vincze, 6th year medical student Vivien Csitkovics, 6th year medical student Fanni Magdolna Márványkövi, 3rd year medical student Dóra Halmi, 3rd year medical student Research interest In the last few decades, there was an explosive increase in the number of people diagnosed with metabolic diseases including obesity, hyperlipidemia, diabetes mellitus, metabolic syndrome and chronic renal failure, worldwide.
  2. A diabetes fahéj kefir
  3. A fekete kömény olaj a cukorbetegség kezelésében

In the clinical part of the theses, the possible role of serum semicarbazide aminoxidase enyme was investigated in the pathogenesis of diabetic retinopathy, in patients with type 2 diabetes. Under physiological conditions, the release of insulin is ruled in an immediate and direct manner by nutrients, hormones and neurotransmitters and, in a delayed fashion, by a series of ontogenic, alimentary and endocrine factors.

Among circulating nutrients, D-glucose plays a key role in the regulation of insulin release. D-glucose represents the sole substrate able, at even when tested in vitro in the absence of any other exogenous nutrients. The immediate stimulation of insulin release by D-glucose represents the outcome of a sequence of metabolic, ionic and mechanical events in pancreatic islet B-cells.

Egészségtudomány I.

Beside D-glucose, other non-glucose nutrient secretagogues have insulinotropic activity, like other monosacharides, amino acids. In most type 2 diabetic subjects, the insulin secretory response to D-glucose appears preferentially affected, when compared to the insulinotropic action of other nutrient or non-nutrient secretagogues. Nevertheless, the exact pathogenetic mechanisms of vascular endothelial damage in diabetes have not been identified. The biochemical disturbances e. The duration of diabetes is associated with an increased prevalence of diabetic retinopathy DR in Type 2 diabetic individuals.

Apart from poor glycaemic control, several other potentially modifiable risk factors may be important for the development and progression of DR, including increased systolic and diastolic blood pressure, plasma triglyceride, fibrinogen and urinary microalbumin excretion. In addition, DR may have a genetic component as well. However, these factors explain only a part of the variation of retinopathy among diabetic subjects.

The exact physiological and pathophysiological role of SSAO is still presumed.

cukor 2. típusú diabetes mérsékelten súlyos kezelési

Possibly it scavenges circulating biogenic amines and protects against various exogenous monoamines. Short chain aliphatic thesis on diabetes mellitus research, such as methylamine that can be found in tissues, blood and urine, have been considered to be physiological substrates for SSAO enzymes.

Recent data suggest that SSAO may play a role in vascular endothelial damage through conversion of certain endogenous monoamines, like methylamine, into cytotoxic aldehydes, hydrogen peroxide and ammonia. Serum SSAO has been reported to be increased in patients with diabetes mellitus and in congestive heart failure. Recent studies have suggested that elevated SSAO activity may be responsible for diabetic microvascular complications, such as nephropathy and retinopathy.

Awarded works of the 15th National Conference of Student Researchers.

However, it is unclear whether SSAO activity is different in diabetic individuals with any stages of retinopathy. The aim of the present study was to examine the association between SSAO activity and the severity of retinopathy in Type 2 diabetic subjects. AIMS 3. Célul tztük ki ezért, hogy az aminosavak insulin szekrécióban betöltött thesis on diabetes mellitus research és direkt hatásának ketts szerepét fiziológiás körülmények között is igazoljuk.

Kísérleteinkben patkányból izolált pancreas szigetek mködését vizsgáltuk, a táplálékfelvételt követ állapotok modellezése során.

Case study of diabetes mellitus type 2 pdf

A pancreas szigeteket a plazma éhhomi, normál posztprandiális ill. A szigetek insulin szekréciójában, 45 Ca felvételében, valamint D-glukóz metabolizmusában bekövetkez mködésbeli változásokat regisztráltuk. A cytochalasin B-rl mely a Helminthosporium dematioideum gomba által termelt sejtpermeabilis toxin, a sejtosztódást és a kontraktilis mikrofilamentumok kialakulását gátolja ismert, hogy izolált pancreas szigetekben és izolált perfundált pancreasban egyaránt fokozza a tápanyag pl.

D-glukóz és nem-tápanyag szekréciót serkent szerek által kiváltott insulin elválasztást, annak ellenére, hogy a D-glukóz felvételét és metabolizmusát gátolja thesis on diabetes mellitus research pancreas szigetekben. A cytochalasin B-re adott szekréciós válasz idbeli lefutását, valamint az insulin termel B-sejtek ultrastrukturális szerkezetére és motilis aktivitására gyakorolt hatását több tanulmány is vizsgálta, mely 4 6 során bizonyossá vált, hogy az insulin kibocsátást növel hatás nagyrészt a B-sejt mikrofilamentáris sejtvázával való kölcsönhatásnak köszönhet.

Korábban az insulin szekréció fokozása és a plazmamembránon keresztüli D-glukóz transzport gátlása között nem feltételeztek direkt okozati összefüggést és hatásbeli kapcsolatot.

Vizsgálataink alapjául az a tény szolgált, hogy több sejt-típusban a cytochalasin D Zygosporium mansonii gomba termeli, sejtpermeabilis gomba toxina cytochalasin B- hez hasonló hatást fejt ki a mikrofilamentáris rendszerre aktin filamentumok gátlása, gátolja a sejtosztódást a kontraktilis mikrofilamentumok dezorganizálásávalugyanakkor nem befolyásolja a D-glukóz transzportját.

Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz ill. Ezt követen a cytochalasin B anyagcsere hatásának további vizsgálatát végeztük alacsonyabb 2. Questions in in vitro experiments: 1.

Milyen szerepet töltenek be a fiziológiás koncentrációjú aminosavak az insulin szekréció normál szabályozásában? A fiziológiás koncentrációjú 20 aminosav és citrullin, ornitin, valamint taurin keveréke együttesen hogyan befolyásolják a táplálkozás után preparált pancreas szigetekben az insulin szekréciót, a patkány plazmában poszprandiálisan kialakuló értéknek megfelel koncentrációjú D-glukóz 8. A fiziológiás koncentrációjú aminosav keverék összetételének változtatásával igazolható-e az aminosavak ketts hatásmódja az insulin szekréció fiziológiás szabályozásában?

Az aminosavakra adott szekréciós válaszban mely intracelluláris metabolikus, iontranszport ill. Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz metabolizmus befolyásolásában van-e különbség a cytochalasin B és a cytochalasin Diabétesz és az impotencia kezelésében között?

kezelése repedt extrém test diabetes

Mutat-e különbséget a D-glukóz metabolizmusa cytochalasin B jelenlétében, hipoglikémiát 2. Vizsgálatunk célja a szérum SSAO enzim aktivitás meghatározása volt különböz súlyossági fokú diabeteses retinopathiában szenved 2-es típusú cukorbetegekben, valamint egészséges kontroll személyekben, hogy az emelkedett SSAO aktivitás és a diabeteses retinopathia kialakulása közötti feltételezett összefüggést humán klinikai adatok nyerésével támasszuk alá.

Risk Factors of Stroke among Survivals in the Gaza Strip- Case Cont S.

Questions: 1. Kimutatható-e különbség a szérum SSAO aktivitás értékek között a különböz diabeteses retinopathia stádiumokban, 2-es típusú cukorbetegekben? Tapasztalható-e összefüggés a retinopathia súlyossága és az SSAO enzim szérum szintje között? Befolyásolja-e az enzim aktivitást a cukorbetegség fennállásának ideje, a hipertónia vagy az obesitas BMI?

Összefügg-e az enzim aktivitás a diabetesben rendszeresen mért laboratóriumi paraméterekkel HbA 1c, éhgyomri glukóz, ALT, GGT, húgysav, kreatinin koncentrációk, mikroalbuminuria? Szerepet játszhat-e a szérum SSAO aktivitás emelkedése a diabeteses retinopathia kialakulásában?

A patkány plazmában posztprandiálisan mérhet aminosav koncentrációkat modellez aminosav keveréket irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A pancreas Langerhans-szigeteket kollagenáz módszerrel izoláltuk. A diszperz szigetsejteket neutrális proteinázzal szeparáltuk, majd Percoll gradiensen centrifugáltuk, mely után a non-b és B-sejtek tisztítását MACS Magnetic Cell Separator és R2D6 B- sejt elleni ellenanyag alkalmazásával végeztük.

Az eluált radioaktivitást felszálló papírkromatográfiával, butánol:metanol:h 2 O térfogatarányú elegyében vizsgáltuk, és folk kezeléseink tojásból ioncserél radiokromatográfiával Beckman Multichrom B aminosav analizátor határoztuk meg. Age at diagnosis, gender, duration of diabetes, presence of systemic hypertension and BMI were recorded.

All participants underwent a detailed ophthalmic evaluation, colour retinal photography and laboratory investigations. According to the ophthalmic findings Type 2 diabetic subjects were arranged in four severity levels of retinopathy: 0 no retinopathy, 1 nonproliferative retinopathy mild-to-moderate, moderate-to-severe, severe, very-severe2 early proliferative retinopathy and 3 high-risk proliferative retinopathy.

Each patient was assigned to the level determined by the worse eye.

normál vércukorszint evés után

Besides routine metabolic parameters and renal function characteristics, serum SSAO activity was determined by a radio-enzymatic procedure using [ 14 C]-benzylamine as substrate. To the extent that this finding could be extrapolated to the situation found in vivo, it would document quite an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release.

The amino acid mixture failed to affect adversely the final insulin content of the islets, despite a sizeable increase in insulin output during the prior 90 min incubation.

piros foltok a lábakon a cukorbetegség kezelésében

This suggests that the amino acid mixture increased, like D-glucose the rate of proinsulin biosynthesis, a phenomenon typical of the B-cell functional response to nutrient secretagogues. Likewise, the fact that the amino acid mixture augmented significantly insulin release at a high concentration of D-glucose Az L-glutaminnal és az elágazó szénláncú aminosavakkal L-izoleucin, L-leucin, L-valin végzett kísérleti eredmények is összhangban vannak az aminosavak tápanyag szerepét bizonyító korábbi megfigyelésekkel.

Kísérleteinkben az L-glutamint és az elágazó szénláncú aminosavakat az aminosav keverékbeli vagyis fiziológiásan a plazmában mérhet koncentrációjukban alkalmazva azt kaptuk, hogy az L-glutamin kissé mérsékli, míg az elágazó szénláncú aminosavak hatásosan fokozzák a D-glukózra adott insulin szekréciós választ.

Az L-alanin váratlan és látszólagosan negatív insulinotróp hatása a szigetek teljes aminosav keverékre adott insulin szekréciós válaszában kapcsolatban állhat az aminosav keverékben elfoglalt magas koncentrációjával µm. Az L-alanin ugyanis piruváttá transzaminálódhat, elvonva így más aminosavak transzaminálásából az α- ketoglutársavat. Ezen kívül az L-alanin az ATP-vel együtt allosztérikusan gátolja a piruvát kináz enzimet, vagyis a foszfoenolpiroszlsav piroszlsav átalakulást.

Saját 8 10 kísérleteinkhez hasonló módon a taurin más, korábbi vizsgálatban sem bizonyult insulinotróp anyagnak.

Loop | Marton Doleschall

Vizsgálati eredményeink szerint, az aminosav keverék tápanyagszer insulin szekréciós hatása nem tulajdonítható az izolált szigetekben, sem fokozott D- glukóz felhasználásnak, sem jelentsebb D-glukóz oxidációnak. A bázikus aminosavak részvételét igazolja az aminosav keverékre adott szekréciós válaszban az, hogy az aminosav keverék annak ellenére fokozta az insulin kibocsátást 8. Ezek az eredmények azt vetik fel, hogy a bázikus aminosavak jelenléte az aminosav keverékben valamely ismeretlen módon elfedte a tápanyag szerepet betölt aminosavak 45 Ca nettó felvételt növel hatását.

Korábbi megfigyelések szerint a bázikus aminosavak az izolált szigetek D-glukóz metabolizmusára inkább negatív módon hatnak. A kísérletekben alkalmazott koncentrációban a bázikus aminosavak L-arginin, L-citrullin, L-lizin és L-ornitin fokozták a 8.