GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél

Gyermekgyógyászati Klinika Medico Uno Rt március 1.

A cukorbetegség a leggyakoribb krónikus anyagcsere betegség, arról, hogy hogyan lehet a tüneteket felismerni és megfelelően kezelni, Soltész Erzsébet diabetológussal beszélgettünk a diabétesz világnapján.

Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikusautoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina 3 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr. Krikovszky Dóra A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél. Körner Anna Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetes kezelésében Dr. Madácsy László 24 3 3 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikus autoimmunitás kialakulásában Dr.

Hermann Róbert, Lukács Krisztina Az ún. Tehát az inzulintermelı β-sejtek immunmediált pusztulása genetikailag fogékony egyénekben indul el környezeti tényezık hatására. A betegség penetranciáját a dinamikus változó környezeti faktorok mint pl. Miért van értelme a genetikai faktorok vizsgálatának?

Diagnosztikai segítség diabétesz típusa, társuló betegségek 4 4 Az 1-es típusú diabétesz pathomechanizmusának megértéséhez alapvetı fontosságú a genetikai faktorok szerepének megismerése a β-sejt specifikus autoimmunitás megjelenésében. Már napjainkban is lehetıség van genetikai, immunológiai és metabolikus vizsgálatok segítségével a prediabéteszes állapot azonosítására, mely megkönnyíti a T1D korai diagnózisát.

Ez a célja az 1-es típusú diabéteszes gyermekek testvérei esetében a követési protokoll alkalmazásának. A finn DIPP és az amerikai DAISY vizsgálat eredményei szerint a követett prediabéteszes gyermekek esetében a T1D diagnózisakor alacsonyabb volt a vércukorszint, jóval ritkább és enyhébb volt a diabéteszes ketoacidózis, valamint annak szövıdményei és ezáltal rövidebb volt a hospitaizáció is.

Emellett e gyermekek az elsı évben a nagyobb reziduális β-sejt tömeg miatt alacsonyabb insulin adaggal voltak kezelhetık, emiatt kevesebb volt a hypoglikaemiás esemény is. A normoglikémiához közelebb esı vércukorátlag tükrözıdött a jobb HbA1c értékekben is. HLA: T1D genetikai szuperlókusz DQB1 primer genetikai determináns - DQA1, DRB1 módosító hatása - HLA B lókusz módosító hatása - További nem feltérképezett módosító gének - a HLA haplotípusok komplex interakciója - HLA génfrekvenciák populációs variációja - HLA effektus idıbeni változása 7 7 A human leukocyta antigének a 6-os kromoszóma rövid karján kódolódnak, itt több mint gén található, melyeket a kromoszómán való elhelyezkedésük és funkciójuk alapján több osztályba sorolnak.

A HLA poligénes szuperlókuszként határozza meg az egyéni diabétesz fogékonyságot, e markerek használatosak a genetikai rizikó megbecslésére, illetve populációszőrésre. A diabétesz incidencia értékek az etnikailag post graduate diploma in diabetes online genetikailag közel álló európai népcsoportokban is széles tartományban mozognak.

Ezért az egyes etnikai csoportokban indokolt külön-külön definiálni a populáció-specifikus diabetogén és védı HLA variánsokat.

  1. 1-es típusú cukorbetegség (inzulinfüggő diabétesz) jellemzői
  2. Diagnózis a cukorbetegség és a kezelés
  3. Egyre több az 1-es cukorbeteg gyerek
  4. Forrás: Semmelweis Egyetem Magyarországon frissen diagnosztizált gyermeket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben.

A thymus központi szerepet játszik a magzati és újszülöttkori immuntolerancia kialakításában. A védı allélek esetén az insulin gén átíródása fokozott a thymusban, ez pedig nagyobb arányban vezet az inzulinspecifikus autoreaktív T-lymphocyták negatív szelekciójához, így csökken a β-sejt irányú autoimmunitás rizikója. Ennél a mechanizmusnál a másodlagos antitestek megjelenése IAA és inzulin gén függı.

Az insulin géntıl független útvonal esetében IAA nem jelenik meg, az elsı antitest a glutaminsav-dekarboxiláz ellenes antitest GADA vagy a szigetsejt elleni citoplazmatikus antitest ICA. Nat Struct Biol : Gregorieff et al.

Magyar Diabetes Társaság On-line

J Biol Chem : Cohen és munkatársai ben írták le az 1-es kromoszóma rövid karján a PTPN22 nevő gént, melynek fehérjeterméke egy tyrosine phosphatase, amely döntıen a lymphocytákban expresszálódik. A PTPN22 gén szerkezetében ismert egy katalitikus domain és mellette egy prolin gazdag régió, ez tartalmazza a Csk tirozin kináz kötıhelyét és itt a Modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél Trp variáns esetén az aminosavcsere a fehérje fokozott mőködését eredményezi, mely autoimmun betegségekre, így többek között 1-es típusú diabéteszre is hajlamosít.

PTPN22 és a béta sejt-specifikus humorális autoimmunitás A PTPN22 W szerepet játszik az inzulin specifikus humorális autoimmunitás kialakításában - ez az effektus független az inzulin géntıl - a HLA genotípus befolyásolja - a hatás erısebb fiúkban A mutáció szupprimálja a T-sejt aktiválódást. A cytotoxikus T-lymphocyta asszociált protein fı funkciója a T-sejt aktiváció negatív regulációja.

Feltételezések szerint a betegségre hajlamosító variáns a CTLA4 receptor downregulációjának elmaradását okozza, ami a T-sejtek folyamatos aktivált állapotának fennmaradását eredményezi. A CTLA génnek tehát döntı szerepe van az autoimmun válasz iniciálásában, fenntartásában és terminálásában.

Az insulin gén és a PTPN22 gének befolyásolják az insulin-specifikus autoimmunitást.

  • Ezekre a tünetekre figyeljen, ha cukorbetegségre gyanakszik | forgachpince.hu
  • Aloe vera kezelés cukorbetegséggel

A PTPN22 meghatározó szerepő az autoimmun folyamat progressziójában. E két hatás bonyolult interakcióban van a különbözı HLA variánsokkal. Mit hoz ace inhibitors for diabetes jövı?

Csupa hasznos

Reméljük, hogy a nem túl távoli jövıben pedig lehetıségünk 12 12 lesz az így kiszőrt egyének esetén a prevenciós kezelés személyre szabott, a genetikai faktorok alapján optimalizált tervezésére. Immungenomika laboratórium Semmelweis Egyetem ben indult a Magyar 1-es Típusú Diabétesz Program, melynek legfontosabb célja a magyar lakosságban jelen lévı gének hajlamosító és védı hatásának feltárása és ennek felhasználásával egy a gyakorlatban hasznosítható, populáció-specifikus prediktív szőrési modell megalkotása.

  • GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT - PDF Ingyenes letöltés
  • Ezüst diabétesz kezelés

A program koordináló központja az Immungenomika Laboratórium, mely a Semmelweis Egyetem 1. Gyermekklinikája területén mőködik. A programban részt vesznek és kulcsfontosságú szerepet játszanak a klinikai centrumok, a hazai gyermekdiabetológiai központok valamint a Magyar Gyerekdiabétesz Regiszter ıszéig létrehoztunk egy egyedülálló országos DNS adatbankot több mint diabéteszes gyermek és családtagjaik mintáiból.

A genetikai vizsgálatok elvégzése mellett ez évtıl indítunk el olyan vizsgálatokat, amelyekkel az 1-es típusú diabétesz prevenciójára tervezünk új módszereket kifejleszteni.

Mik az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásának okai?

Fı célunk a diabéteszes gyermekek életminıségének, a betegség diagnózisának és kezelési lehetıségeinek javítása, valamint a kórkép megelızésére hatékony módszerek kifejlesztése. Étrendi, életmód változtatás 2. A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr.

Körner Anna A vércukor önellenırzés a modern diabetológiai gondozás egyik legfontosabb vívmánya, amely lehetıvé teszi az inzulinkezelés, az étrend és a fizikai aktivitás egyensúlyának kialakulását és megtartását. Az optimális anyagcsere kontroll megtartásával válik lehetıvé a diabetesz akut és krónikus szövıdményeinek megelızése, illetve progressziójuk késleltetése.

Mindez érthetıvé teszi, hogy a laboratóriumi körülmények között idıszakosan végezhetı vércukorszint meghatározás mellett megszületett az igény a betegeknek a mindennapos életvitel keretei között, végezhetı vércukorszint önellenérzése iránt. A glukométerek segítségével mért vércukorértékek továbbra sem alkalmazandók a diagnózis felállítására, hanem arra szolgálnak, hogy a betegek az állandóan változó életkörülmények között maguk ellenırizhessék a vércukorszintjüket.

modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél homeopátia kezelése cukorbetegség

Az elsı vércukormérı készülékek hazánkban a es években jelentek meg és a as években terjedtek el. Ezek kezdetben meglehetısen nagyméretőek és viszonylag pontatlanok voltak, használatuk körülményes volt 1. A glukométerek az évek során megkisebbedtek és pontosabbak lettek, használatuk egyszerőbbé vált. Folyamatosan csökkent az alkalmazandó vércsepp nagysága és a hagyományos ujjbegybıl történt vérvétel mellett alternatív vércsepp nyerési helyek is pld a végtagok is alkalmazhatóvá váltak.

modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél egészségügyi diabétesz kezelés

Napjainkban már sokféle készülék kapható, amelyek fejlesztése során egyre több, a beteg igényeit szolgáló szempontot sikerült megvalósítani, A ma használatos készülék hordozható, kismérető, elemmel mőködik, memóriájában a mért adatokat eltárolja.

Magyarországon minden 18 év alatti diabeteszeses gyermek közgyógyellátás terhére térítésmentesen jut hozzá a DCont Personal nevő vércukormérı készülékhez, A DCont Personal Optimum Plussz elnevezéső készülék beszélô funkcióval is rendelkezik, amely elsısorban a rosszullátók számára fontos 1.

Mi az 1-es típusú cukorbetegség?

Ábra a. Léteznek olyan vércukormérık is, amelyekrıl az adatok külön program telepítése nélkül letölthetıek, és grafikusan, ill. Szükséges háttér: min. WindowsUSB-port, Internet böngészı. A letöltött adatok akár ben is elküldhetık a kezelıorvosnak 2.

A folyamatos szöveti glukóz monitorozás Continuous glucose monitoring system, CGMS révén azokat a vércukorszint-ingadozásokat is észlelni tudjuk, amelyeket az eddigi, alkalomszerő mérési módszerekkel nem lehetett kimutatni. A CGMS négy részbıl áll: a glukózmonitor, a subcutan glukózszenzor, az összekötı kábel és a számítógépegység alkotja 3.

A monitor gyermektenyérnyi mérető, folyadékkristályos kijelzıvel és öt, egyszerően kezelhetı gombbal. A kijelzı nem jeleníti meg az aktuális vércukorértéket. A monitoron a pontos idı látható, illetve az egyes vércukormérések eredményének és a négy lehetséges eseménynek a inzulinbeadás, étkezés, hypoglykaemia érzése, testmozgás bevitelére ad lehetıséget. A vizsgálat indikációját elsısorban a magas HbA 1c, az ellentmondás a vércukor napló és a HbA 1c között, valamint a rejtett éjszakai hipoglikémiák felfedezésére irányuló törekvés jelenti.

A CGMS jelenleg kifejezetten orvosi használatra alkalmas, már diagnosztizált diabeteses betegektıl származó eredmények retrospektív értékelésére, és az eredmények alapján a vércukorprofilban rejtve maradó alacsony, illetve magas értékek felderítésére. Ennek alapján változtatható az inzulinkezelés, illetve a diéta. A glukóztrendeket naponkénti bontásban és összegzı grafikonon is ábrázolja a rendszer, illetve egy összesítı táblázatban mind a szenzor, mind a hagyományos vércukormérı által mért glukózszint átlagokat, tartományokat és szórást is bemutatja.

Meghatározott kritériumok alapján értékeli a mért adatok megbízhatóságát.

modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél a városi diabetes

A CGMS továbbfejlesztése az ún. Guardian RT, amely már vezeték nélküli és rádiófrekvenciás úton kapja a jeleket a szenzortól 4. Így nemcsak az orvos, hanem maga a beteg is azonnal be tud avatkozni. A vércukor monitorozás továbbfejlıdése párhuzamosan zajlott az inzulinpumpák Continuous insulin infusion, CSII elterjedésével 5. Az inzulinpumpában kizárólag rövid hatású inzulint használunk, a táplálék elsısorban szénhidrát bevitelt a beteg által beadott bólus ellensúlyozza.

Az étkezések közötti idıszakban, illetve éjszaka a normális vércukor érték fenntartása a bazális ráta segítségével történik.

Továbbá, MDI-ben a bólusok száma az étkezések számát behatárolja, ugyanakkor CSII-ben a bólusok száma a kívánt étkezések számához széles határok között illeszthetı. A jelenleg használt inzulinpumpák nyitott rendszerőek, azaz mind a bázis beállítást, mind a bólus adagot a beteg orvos állítja be a hagyományosan mért vércukor értékek, a diéta és a testmozgás alapján.

A vágyálom a mesterséges pankreasz, azaz az inzulinadagoló pumpa és a folyamatos vércukor-meghatározás összekapcsolása, ahol az inzulinpumpát a vércukor percrıl-percre változó szintjének megfelelıen egy mini számítógép vezérli, azaz zárják a kört, miáltal minden korábbinál nagyobb vércukor-stabilitás érhetı el, Bár számos kísérlet történt és történik a mesterséges pankreasz létrehozására, ez a klinikai gyakorlat számára ma még nem érhetı el.

Létezik azonban egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı inzulinpumpa Magyarországon is.

modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél diabetes kiütés arckezelés

A diabétesz kezelésének történetében elıször az inzulinpumpa magában foglal egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı CGM rendszert is. Ez az új technológia segítséget nyújt a pácienseknek abban, hogy azonnali korrigáló vagy preventív lépéseket tehessenek annak érdekében, hogy közel normális szinten tartsák vércukorszintjüket. Az inzulinpumpa által jelzett valós idejő glukózszint-eredmények az influenza kezelése a cukorbetegségben teszik a páciensek számára, hogy egy hitelesítı ujjbegyszúrást követıen közvetlenül befolyásolhassák vércukorszintjük alakulását 6.

A szenzor által elvégzett glukózszint-mérések minden öt percben közvetítıdnek egy transzmitteren keresztül az inzulinpumpához, amely kijelzi a modern módszerek iránt a diabétesz 1-es típusú gyermekeknél glukóz-értéket. A pumpán megjelennek továbbá a három-és 24 órás tendencia-grafikonok és felfelé illetve lefelé mutató nyilak segítségével mutatja a glukóz-szint változásának mértékét.

Mindezek mellett egy riasztó figyelmezteti a pácienst abban az esetben, ha a glukóz-érték túl magas vagy túl alacsony lesz. A pumpa rendelkezik egy hatékony, beépített Bolus Varázsló Bolus Wizard kalkulátorral, amely segítséget nyújt a betegeknek az étkezési bólus meghatározásában. Az intelligens inzulinpumpa figyelembe veszi a testben meglévı, még aktív inzulin mennyiségét is, és ennek alapján javasolja a megfelelı inzulinadagot, meggátolva ezzel a hypoglikémiás epizódok kialakulását.

Bár a szenzoros pumpa megjelenése igazi áttörést jelent a diabetesz terápiában, ez még mindig nem a mesterséges pankreasz! Ehhez szükség van megfelelı algoritmusok megvalósítására, amelyek révén a vércukorszint alapján az inzulin adagolás automatikusan történik. Ha a "hurkot" zárni tudjuk, megvalósul a mesterséges pankreasz 7. Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetesben Dr. E V Idıpont-napszak L Adapted from: 1. Leahy JL. Insulin Therapy. Nem képes utánozni a fiziológiás endogén inzulin elválasztást étkezést követıen Hatáskezdete 30 perccel beadás után jelentkezik uralható ha 30 perccel elıbb adjuk be Csúcskoncentrációját óra alatt lassan éri el nincs korai, gyors inzulinválasz a posztprandiális idıszak kritikus ideje alatt Beadását követıen órát perzisztál köztes étkezés szükséges Hatástartama dózisfüggı Felszívódása és hatástartama függ a beadás helyétıl Analógokon alapuló ICT - elvárások D.

Aventis Pharma Web site. Available at: Accessed March 19, A glargin hatásmechanizmusa A Lantus oldatban marad a savas ph-jú ampullában Beadás után amorf mikroprecipitátumot képez a subcutan szövetben a neutrális ph hatására Lassan szabadul fel, a mikroprecipitátumból csúcshatás nélküli bázis inzulin pótlást biztosítva a napi egyszeri beadási idıpontok között A steady-state koncentráció az elsı dózis beadása után nappal alakul ki, majd a beteg éhomi vércukor értékeinek függvényében titrálni kell!