Gestational diabetes pdf

Számos tanulmány mutatott rá az anyai életkor emelkedésének és a terhesség kimenetelének összefüggésére a vetélés, a halvaszületés, a praeec- lampsia, a terhességi hipertenzió, a gestatiós diabetes mellitus, a koraszülés, a kis vagy nagy gesztációs korú újszülött, valamint az elektív vagy sürgősségi császármetszés kapcsán.

E vizsgálatok egymásnak ellentmondó megállapításokról számoltak be. A jelenlegi közlemény célja az, hogy összefoglalja az előrehaladott anyai életkor és a terhesség kimene- tele közti, bizonyítékokon alapuló információkat.

1 CURRICULUM VITAE Name: Rob M. van Dam Office Address - kapcsolódó dokumentumok

Kulcsszavak: előrehaladott anyai életkor, magzati-anyai szövődmények, terhesség kimenetele Risk of maternal and fetal disease among women older than 40 years A rising trend in advanced maternal age has been observed over the last few decades. Several studies have assessed the association between advanced maternal age and adverse pregnancy outcome, including miscarriage, stillbirth, pre- eclampsia, gestational hypertension, gestational diabetes mellitus, preterm birth, delivery of a small- or large-for- gestational-age neonates and elective or emergency Cesarean section.

These studies reported contradictory indings. The aim of the present paper is to summarize the evidence-based information regarding advanced maternal age and pregnancy outcomes.

E változások alapja a terhesség előrehaladásával egyre fokozódó inzulinrezisztencia, amely a diabetes esetén kialakuló hyperglykaemia következtében igen kedvezőtlen klinikai eltérésekhez, anyai és magzati szövődményekhez vezethet. A kezelés legfőbb célja tehát e normoglykaemiás állapot biztosítása az egész terhesség folyamán, amelynek megvalósítását gestatiós diabetes esetén ennek korai diagnózisa, praegestatiós cukorbetegség esetén pedig a prekoncepcionális gondozás idejekorán történő bevezetése teszi lehetővé. A normoglykaemia fenntartásához — megfelelő étrendi terápia mellett — az esetek többségében intenzív inzulinkezelésre van szükség, az orális antidiabetikumok a terhesség és a szoptatás idején kerülendők.

Keywords: advanced maternal age, fetal, maternal complications, pregnancy outcome Vanya, M. Gestational diabetes pdf Egyes tanulmányok eredményei Napjainkban az Európai Unió számos országában elfo- azonban ellentmondásosak [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, gadott trend, hogy egyre több nő vállal gyermeket 35, 14, 15].

A jelen összefoglalónk célja, hogy áttekintsük az sőt 40 éves kor felett [1, 2, 3, 4, 5]. Számos tanulmány anyai életkor és az anyai, valamint magzati komplikációk eredményei arra engednek következtetni, hogy az előre- összefüggéseit.

DOI: Kultúrtörténetileg a gyermekvállalás anyai életkorát te- Mindezek mind az asszisztált reprodukció esetén, kintve három korszak különíthető el.

Ezekben az esetekben asz- gyermeket is világra hozhattak. Ez azt jelentette, hogy szisztált reprodukciós technikákat szükséges igénybe 16—18 éves koruktól szinte folyamatosan terhesek vol- venni. A különböző meddőségi kezelési eljárások során a csök- — A következő korszak a XX. A kromoszó- átlagos termékenységi arányszám 1,3és e kevés gyer- ma-rendellenességek 35 év felett jelentős kockázati té- meket döntően a huszonéves nők hozták a világra.

gestational diabetes pdf

Vi- nyezőt jelentenek, elsősorban a triszómiák számfeletti szont a perinatalis diagnosztika fejlődésével, a terhes- kromoszómával rendelkező állapotok gyakorisága emel- gondozó hálózat kiépülésével, a neonatalis ellátás kedik [8, 11, 12]. Az idősebb élet- mőhalálozás.

Az utóbbi években bevezettek megoldást két küldetésük: a hagyományos és kizáróla- egy újabb meghatározást, amely az igen előrehaladott gos anyaszerepük, valamint a fériakkal vetélkedő, ott- életkorra, a 45 év felettiekre vonatkozik [1, 2, 3, 4, 5, 6]. A növekedés a 35 év tás dinamikus fejlődése adta lehetőségek is. Az anyai életkor emelkedése Európában is megigyel- hető, különösen Nyugat- és Dél-Európában.

gestational diabetes pdf

Az ilyen idős korban gyermeket vállalók Az elmúlt évtizedek szülészeti gyakorlata alapvető vál- aránya éppen a legalacsonyabb termékenységi arányt tozásokon ment keresztül. Ehhez természetesen hozzájá- tesz ki Svédországban, Hollandiában és Svájcban is [3, 4, rultak a társadalmi változások is, mint az első gyermek 5, 6].

Az sa, a később kötött házasságok, illetve párkapcsolatok elmúlt másfél évtizedben 4,3 évvel nőtt az anyák átlag- következtében nem ritka, hogy napjainkban a gyermek- életkora, amely ban az első gyermeküket szülő vállalás a 4—5.

pregnancy and birth

Ebben az életszakasz- nőknél 27,4 év volt, illetve az egyetemet végzett nők át- ban a fogamzás több szempontból is nehézséget okoz- lagosan 30 éves koruk körül hozták világra első gyerme- hat. A harmincas életévek elején elkezd csökkenni a küket.

  • Что ты хочешь сказать.
  • Hyperhidroposis kezelés cukorbetegséggel
  • "Да, она привыкла к наркотикам.

Dél-Európában 30, herbe esés lehetősége, igazán drámai változás a negyve- Észak- és Nyugat-Európában pedig 29 év a szülőnők át- szerző módszertana a cukorbetegség kezelésében évek után igyelhető meg.

A nők as életéveiben lagéletkora [3, 4, 5, 6].

- kapcsolódó dokumentumok

Az idős korban vállalt terhességek előtt szükséges a házaspár részletes tájékoztatása a lehet- Ma már számos közlemény [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, séges anyai és magzati kockázatokról. Az eredmé- ezekben az esetekben több, szélesebb körű diagnosztikai nyek szerint az átlagos születési súly alacsonyabb volt az eljárás igénybevételére lehet szükség.

Gyakrabban kell idősebb korcsoportokban esélyhányados: gestational diabetes pdf. A legna- számolni ebben az életkorban kórházi ápolás szükséges- gyobb valószínűséggel kialakuló szövődmények a 45 év ségével, nagyobb a valószínűsége a császármetszésnek.

Ezek az átlagosnál is tudatosabban vállalt ter- koraszülés esélyhányados: 1, A császármetszés gyakori- hességek. A gyermekek olyan környezetbe születnek, sága először szülőknél és többedszer szülőknél egyaránt ahol nagy odaigyelés és anyagi biztonság várja őket.

gestational diabetes pdf

A szülés utáni nagyfokú vérvesztés valószínűsége körülbe- lül másfélszeres a 45 év feletti terhesek körében. A csá- szármetszés kiugróan magas arányában elektív CS esély- Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo- hányados: 2,17, sürgősségi CS esélyhányados: 1,95 gatásban nem részesült.

A mio-inozitol jótékony hatása inzulint

A cikk rosodásától való félelem, és csak kisebb mértékben a hü- velyi szülés után esetleg kialakuló süllyedéses panaszok végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóvá- megelőzése [50]. Khalil és mtsai metaanalízisükben azt találták [50], Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.

gestational diabetes pdf

World Health Organization, A császármetszések javallatai az [2] Australian Bureau of Statistics: Births Statistics koraszülés voltak. A fentiek miatt hosszabb kórházi ápo- New Zealand, A terhességek kimenetele ter- in Canada: Their health and development. Statistics Canada, mészetesen az 50 év feletti terhesek között volt a legrosz- September National Vital Statistics Reports,57 7.

gestational diabetes pdf

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, Számuk azonban az utóbbi évtizedben szignii- ment-later-maternal-age kánsan nőtt, különösen az asszisztált reprodukciós tech- [7] Huang, L. Az idősebb stillbirth: a systematic review. CMAJ,2— Ennek oka az, hogy ebben az életkorban of delayed childbearing.

További megpróbáltatást jelent a későn gyermeket vál- [10] Bianco, A. Angiology,singleton gestations.

Lan- Sci. Fetal Neonatal Med. Ob- Gestational diabetes pdf Ob- elderly multipara. Geburt- Reprod.

gestational diabetes pdf

West Afr. BJOG,7— BMJ, gestational diabetes pdf Birth,37 3mipara. Fetal Neona- Gynecol. Ultrasound Obstet.

Gestational Diabetes: Best Management Practices