Bejelentkezés / Appointment request

Bemutató diabetes diagnostics kezelése. Cukorbetegség – Wikipédia

A szerzők - irodalmi adatok és saját tapasztalataik alapján - áttekintik a GDM ellátásának aktuális kérdéseit, kitérve a glukózanyagcsere terhesség alatti megváltozásának élettanára, a kórismézés lehetőségeire, valamint az étrendi és inzulinkezelés főbb szempontjaira.

A kórismézés módszerei között ismertetik az amerikai és az európai - az Egészségügyi Világszervezet által is ajánlott - eljárás eltéréseit, rámutatva utóbbi előnyeire. A kezelés vonatkozásában foglalkoznak a normoglykaemiás kezelésvezetés terhességben, így GDM-ben is követendő vércukor-célértékeivel, a bólus-bázis elvű inzulinterápia elvi és gyakorlati kérdéseivel, érintve az ultragyors hatású inzulinanalógok alkalmazhatóságát is.

keresse cukorbetegség kezelése

Irodalmi áttekintés alapján úgy gondolják, hogy az inzulinanalógok használata GDM-ben, a terhesség Kulcsszavak: gestatiós diabetes, postprandialis hyperglykaemia, kórismézés, kezelés, inzulinanalógok alkalmazása Actual questions of the care in gestational diabetes Summary The association of diabetes and pregnancy is common.

The article - based on current literary data and on clinical experiences of the authors - gives an overview about actual questions of the care in GDM, discussing the physiology of glucose metabolism, the methods of diagnosis of glucose intolerance in pregnancy, as well as the therapeutic strategy in GDM. Analysing the differences between American and European diagnostic methods, advantages of this latter one - recommended also by the WHO - are stressed by the authors. Regarding therapy, blood glucose control assessment levels of the normoglycemic therapeutic strategy, the cukorbetegség kezelésére műtét concept of insulin treatment will be discussed, touching the potential benefits of the use of short acting insulin analogues as well.

According to current literary data, the use of short acting insulin analogues after the 24th gestational week in GDM may be a safe and effective therapeutic alternative of insulin treatment in the bemutató diabetes diagnostics kezelése future.

Key words: bemutató diabetes diagnostics kezelése diabetes mellitus, postprandial hyperglycemia, diagnosis, therapeutic strategy, use of short acting insulin analogues Terhesség és cukorbetegség társulása gyakori. Az állapot időben történő kórismézése alapvető jelentőségű, felismeretlenül és ebből eredően kezeletlenül maradva ugyanis nagymértékben rontja a bemutató diabetes diagnostics kezelése magzati és anyai kimenetelét. Nem hangsúlyozható eléggé a GDM-en átesett nők folyamatos utánkövetésének jelentősége - tekintet nélkül arra, hogy anyagcseréjük rendeződött-e a szülést követően, vagy sem - a GDM ui.

Ezt szem előtt tartva szükségesnek és indokoltnak tartjuk a kérdéskör egészének ismételt áttekintését, kitérve a terhesség alatti glukózanyagcsere sajátosságainak az utóbbi időben megismert részleteire, a kórismézés módszereiben még mindig megmutatkozó különbségekre, valamint a kezelési stratégia módosulásaira is.

Cukorbetegség – Wikipédia

A glukózanyagcsere terhesség alatti megváltozása Élettani körülmények között az éhomi vércukorszint terhes állapotban csökken. Azt találták, hogy a tengerszintet jelentősen meghaladó magasságban élőkön - Peru hegyvidékén - az éhomi vércukorszint alacsonyabb a tengerszint magasságában lakókénál 4,39 vs.

Megvizsgálták az éhomi vércukorszintekhez társuló inzulinkoncentrációt, valamint az inzulinérzékenység alakulását is. Megfigyelték, hogy magaslaton élők között az inzulinszint alacsonyabb, míg az inzulinérzékenység fokozott. A magasabban fekvő területeken élőknél az alacsonyabb szérum inzulin és proinzulin szint magasabb C-peptid-tartalommal társult, ennek megfelelően a tengerszinten mérthez képest megnő a C-peptid: inzulin arány is. A fokozott inzulinérzékenységet és az állapotot kísérő hypoxaemiát tartják a magasan élők között talált alacsonyabb magzati bemutató diabetes diagnostics kezelése súly egyik okának.

Ritkábban előfordulhat ugyan, hogy már az éhomi vércukorszint is diabetesre utal, értéke azonban többnyire nem kórjelző. Jelentősen emelkedik viszont a pp.

kezelése alacsony szén-dioxid-diéta diabetes

E módszerek - előszűrésként - a korábbi gyakorlat nyomán hazánkban is elterjedtek,9 noha a WHO régi és új ajánlása szerint a 75 gramm glukózzal végzett orális terhelés a diagnózisra kizárólagosan alkalmazható eljárás. E fogalmak elsősorban az újabb keletű irodalomban olvashatók, bevezetésüket az indokolta, hogy ezek az értékek nem mindenben feleltethetők meg az étkezések után mért, ténylegesen pp. Ugyanezen források a 75 grammos OGTT Terhesség alatt a nem-terhes állapotra megállapított "emelkedett éhomi vércukorszint" IFG kategória nem alkalmazható.

Elméleti megfontolások alapján valószínűsíthető ugyan, hogy ez az állapot terhességben is létezik, az ezt jellemző vércukorértéknek azonban alacsonyabbnak kellene lennie a jelenlegi definícióban szereplőnél. E a kérdésről jelenleg is vita folyik. E tényezők terhesség alatti fokozatos emelkedése bizonyított, ami feltehetően összefügg a BMI - elsősorban a zsírszövet - terhesség alatti növekedésével. GDM-ben e tényezők szintje szignifikánsan magasabbnak bizonyult a terhesség harmadik trimesterében találtnál.

Felmerült, hogy GDM-ben az emelkedett anyai szérum leptin tartalom befolyásolja a magzat antropometriai jellemzőit is. Ezen értékek ismételt bemutató diabetes diagnostics kezelése történő megerősítése esetén a glukóztolerancia további vizsgálata szükségtelen és el kell kezdeni a GDM megfelelő kezelését. Amennyiben cukorbetegség közvetlenül nem igazolható, szükséges a glukóztolerancia vizsgálatának elvégzése.

Az amerikai álláspont szerint2 a terhesség megállapításakor fel kell mérni az anya "GDM-kockázatát". Ha e kockázatot "magasnak" vagy "átlagosnak" véleményezik, célzott szűrővizsgálatot kell végezni.

Az alacsony kockázatú csoportba sorolás az alábbi feltételek bemutató diabetes diagnostics kezelése fennállása esetén lehetséges: 25 év alatti életkor; a terhességet megelőzően normális BMI; olyan etnikai csoportba tartozás, ahol a GDM prevalenciája alacsony ez a feltétel gyakorlatilag a kaukazoid rasszhoz való tartozást jelenti ; az első fokú rokonok között nem ismeretes cukorbetegség; a kórelőzményben nem szerepel kóros glukóztolerancia-vizsgálati eredmény, illetve anyai vagy magzati szempontból kedvezőtlen kimenetelű szülészeti esemény részletesen ld.

Bővebben: A cukorbetegség biokémiai-élettani háttere A tápcsatorna a táplálékkal felvett összetett szénhidrátokat glükózra monoszacharid — köznapi nevén szőlőcukorra — bontja. Ez azt jelenti, hogy minden emészthető szénhidrát hasonló hatású a szervezetre, bár a lebontás sebessége fontos tényező. A glükóz a bélből felszívódva a vérbe kerül, és ezúton a test minden részére eljut.

Ez utóbbi esetekben a glukóztolerancia vizsgálatát a lehető legkorábban el kell végezni, negatív eredmény esetén a Átlagos kockázat esetén elegendőnek tartják a Átlagos a kockázat, ha sem alacsony, sem magas rizikó nem véleményezhető. GDM áll fönn, ha két vagy több érték eléri, vagy meghaladja a feltüntetett értékhatárokat A szűrés módszere tekintetében - a korábbi állásponttól eltérően - két lehetőséget ajánlanak. Az ún. A "kétlépcsős vizsgálatban" előbb 50 gramm glukóztartalmú, 1 órás vércukormérésen alapuló "challenge tesztet" alkalmaznak.

Az OGTT tekintetében az O'Sullivan-féle grammos, és az Európában inkább használt 75 grammos terhelést egyaránt alkalmazhatónak tartják, bár ez utóbbi diagnosztikus értékére kevesebb adat áll még rendelkezésre, és - amit nem lehet eléggé hangsúlyozni - terhességben alkalmazandó értékhatárait a WHO-ajánlásban szereplőktől eltérően állapítják meg 1.

Az egylépcsős teszt előnye költséghatékony volta, végzése elsősorban "magas GDM-kockázatú" személyeken ajánlott.

cukor diabétesz tünetei és kezelése diéta cukorbetegség

Az újabb bemutató diabetes diagnostics kezelése adatok fényében megállapítható, hogy mind jobban terjed a 75 grammos OGTT alkalmazása, a diagnosztikus határértékek azonban eltérnek a WHO állásfoglalásában szereplőtől.

A teljesség kedvéért a szokásosan a fokozott kockázat mellett értékelt szempontokat táblázatosan is összefoglaljuk 2. GDM szempontjából fokozott kckázatot jelentő tényezők A WHO-ajánlás szerint átlagos kockázat esetén a szűrést a A szűrésre minden esetben a 75 grammos "standard" OGTT-t kell alkalmazni, mindig két érték, az éhomi és a perces plazma glukóz meghatározásával.

Ennek diagnosztikus értékhatárai terhességben nem különböznek a nem-terhes állapotra megadottaktól.

Cukorbetegség

Az ADA- vs. WHO-ajánlás eltéréseinek két sarokköve van.

A bevezetett beléptetőrendszer miatt, kérjük: elindulás előtt végezzen testhőmérsékletmérést, előzetes telefonos konzultációt követően, maszkban várjuk érkezését.

Az egyik a szűrendők köre rizikócsoportok vs. A legújabb irodalmi adatok újra megerősítik a teljeskörű terhességi szűrés jelentőségét, miután e módszerrel megbízhatóbbnak bizonyult a GDM felismerése, és a terhességek kimenetele mind anyai, mind magzati szempontból javult. Míg egyes értékelések szerint e tesztreggelik szenzitivitása és specificitása megfelelő,9 egy korábbi hazai vizsgálat a 75 grammos OGTT-vel összevetve ezt nem támasztotta alá.

Ettől függetlenül álláspontunk szerint az éhomi plazma glukóz per definitionem nem lehet alkalmas a glukóztolerancia megítélésére. Más szóval, az éhomi vércukorszint ismerete hasznos segítség, de nem teszi feleslegessé az OGTT elvégzését. A macrosomia növeli a császármetszések és a születési sérülések gyakoriságát is.

Számos tanulmány igazolja, hogy az optimális anyagcserekontroll csökkenti e szövődmények előfordulását. A kezelést úgy kell megválasztani, hogy a GDM-es nő glykaemiás állapota a nem-cukorbeteg terhesekétől ne különbözzön.

A vércukor-célértékek tekintetében azonban a fellelhető irodalmi adatok közel sem egységesek. Álláspontjuk igen aktív terápiás stratégiát tükröz. Ezt azzal indokolják, hogy ily módon sikerült elérniük, hogy az újszülöttek az egészséges terhesekétől nem különböző a cukorbetegség helyi kezelése jöjjenek a világra. Az étrendnek - a cukorbetegekével általában egyezően - kvantáltnak és naponta legalább ötszörre elosztottnak kell lennie.

hiperglikémia

A legújabb vizsgálatok szerint nem ajánlott a szénhidrát- és kalóriabevitel túlzott korlátozása, mert az a magzat szempontjából kedvezőtlen hatású lehet. Az étrend energiatartalmát a terhesség alatt érdemben nem szükséges változtatni, korlátozó tényező lehet azonban a túlzott súlygyarapodás. Ez utóbbi esetben a szénhidrátbevitelt napi grammig lehet csökkenteni. Amennyiben helyes vércukormérő tesztcsík 777 ellenére a vércukorértékek a kívánt értékhatárokat ismételten meghaladják, a kezelést inzulin adásával kell kiegészíteni.

Az inzulinkezelés stratégiájának megválasztásában a vércukorszint-emelkedés jellege prae- illetve prae- és postprandialis és mértéke az irányadó.

diabetes corn kezelése

A ritkább, csupán az éhomi vércukoremelkedéssel járó esetekben a lefekvéskor adott intermedier inzulin a választandó kezelési forma,19 amelyet szükség szerint napi kétszeri intermedier inzulin alapú rezsimmé lehet átalakítani.

Vércukorszint emelkedése dominál, ilyenkor a főétkezések előtt adott gyors hatású inzulinkészítmény alkalmazása a helyes.

Diabetologia Hungarica

Ez azt jelenti, hogy minden olyan étkezést megelőzően, amikor az 1 órás pp. Ez a gyakorlatban napi egyhárom gyors hatású inzulin injekció alkalmazását jelenti. Ha az éhomi vércukorérték is a kívántnál magasabbra emelkedik, e rezsimet lefekvéskor adott intermedier inzulinnal kell kiegészíteni. Az inzulindózist illetően egyes iskolák a terhességi kor és a testsúly alapján számított formulákkal dolgoznak.

  • К ней разом обернулись несколько человек.
  • Но мы можем поговорить в пути.

Megítélésünk szerint az inzulinigény felmérésében és a kezdeti inzulinadag megállapításában a terhességi kor és a tápláltsági állapot mellett a hyper glykaemia mértéke az előzőekkel legalább azonos fontosságú tényező.

A normoglykaemia eléréséhez és fenntartásához szükséges inzulinadag meghatározása csak egyéni titrálással, naponta legalább hat alkalommal végzett vércukormérés adatai alapján lehetséges. A GDM kezelésének egyik visszatérő gyakorlati kérdése a terhesség alatti vércukor-önkontroll szükségessége és megvalósíthatósága. A választ szakmai és financiális szempontok egyaránt befolyásolják.

Elvben helyeselhető, ha minden GDM-es beteg lehetőséget kap vércukor-önkontroll alkalmazására. A jelenlegi hazai finanszírozási feltételek mellett e szakmai igény az esetek egy részében nem teljesülhet. Nevezetesen, ha a megfelelő étrendi kezelés önmagában is biztosítja a normoglykaemia fennmaradását, akkor elegendőnek tartjuk a kvantált étrend mellett történő hetenkénti, reggeli után 1 órával végzett laboratóriumi vércukor-meghatározást, a 24 órás vizelet cukor-és acetontartalmának egyidejű ellenőrzése mellett.

A reggeli utáni vércukormérést az indokolja, hogy várhatóan ez a napszakos vércukorprofil legmagasabb értéke. Amennyiben az így mért pp.

a kezelés a cukorbetegség működés

Amennyiben csupán acetonuria jelentkezik, ez elégtelen tápanyag-ellátottságra, relatív szénhidráthiányra utal. Ilyenkor a teendő a bevitt szénhidrátmennyiség emelése, és a glykaemia vércukorprofillal történő ellenőrzése.

Az inzulinkezelés egyértelműen a vércukor-önellenőrzés bevezetésének szükségességét jelenti. A leírtak egyben azt is jelentik, hogy az inzulinkezelés indikációja minden esetben laboratóriumi vércukormérésen kell hogy alapuljon. A GDM-et kísérő anyagcserehelyzet ellenőrzésének másik hatékony, és a napi gyakorlatban jól bevált eszköze a szérum fruktózamin-szintjének meghatározása. A GDM gondozásának egy másik gyakori problémája a kezdő inzulindózis ok meghatározása.

Klinikai tapasztalataink szerint ezt elsősorban a hyperglykaemia mértéke dönti el. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy mérsékelt hyperglykaemia pp.

E látszólagos ellentmondás hátterében feltételezhetően e betegek jelentős mértékű endogén hyperinsulinaemiája áll. Az inzulinkezelés bevezetésének egy konkrét példáját az 3. Fontos annak ismerete, hogy amennyiben a terhesség előrehaladásával az éhomi vércukorszint is emelkedni kezd, a bólus inzulinkezelést lefekvéskor adott intermedier hatású bázis inzulinnal kell kiegészíteni.